Serviceventiler

En innovativ teknik från BROEN-LAB

 

USP #1
Enkel förinställning av flöde

Med serviceventilen kan du förinställa flödesvolymen för experimentella syften. När ventilen justerats till exakt nödvändig nivå, kan du behålla inställningen så länge det behövs.

USP #2
Lokal nedstängning

Behovet av reparation är aldrig välkommet. Serviceventilen begränsar emellertid störningen då du kan stänga av den påverkade enheten enskilt, varför hela laboratoriet inte drabbas.

USP #3
Erkänd teknik

Serviceventilen baseras på det världskända BALLOFIX®-konceptet. Denna var den första kulventilen på marknaden, och efter 50 år är den fortfarande bäst.

En extra ventil med extra värde

#1 Billede - left

En extra ventil med extra värde

En extra ventil med extra värde

BROEN-LAB serviceventil är ett tids- och kostnadsbesparande alternativ som designats för enkel daglig drift i laboratoriet.

Med serviceventilen kan du förinställa flödet för experimentella syften. Du ställer bara in flödet och behåller därefter inställningen så länge som det aktuella experimentet pågår. Det enklaste sättet att säkerställa exakt samma flöde varje gång. Det smidigaste sättet att arbeta i laboratoriet.

Ju mer kontroll, desto bättre

Serviceventilen gör det snabbare och enklare att utföra lokala reparationer och byten utan att hela systemet behöver stängas ner.

Ventilen är även smidig om reparation är nödvändigt. Du kan begränsa tiden för nedstängning av den berörda enheten och därmed undvika störningar i hela laboratoriet. Stäng bara av den påverkade enheten, utför reparationen, återanslut och fortsätt arbetet. En välkommen avlastning eftersom det sällan är rätt tidpunkt för underhållsarbete.

#2 Billede - right
#3 Billede left

Välbeprövad teknik

Tekniken bakom serviceventilen är det välkända BALLOFIX®-konceptet. BALLOFIX® var den första kulventilen på marknaden för mer än 50 år sedan, men den är fortfarande erkänd som den bästa i världen. Den har installerats i mer än 130 miljoner installationer världen över.

BALLOFIX®-ventilen är framtagen för att ge tillförlitlig funktion i årtionden. Varje liten detalj är noggrant designad, tillverkad och testad om och om igen.

Flexibla och hållbara lösningar för det moderna laboratoriet

Klicka här för att läsa mer om det breda utbudet av alternativ från BROEN-LAB.

Fler innovativa tekniker

Sedan start har vi försökt hitta nya sätt att förbättra kvaliteten, flexibiliteten och hållbarheten hos våra produkter.
Vårt arbete har lett till flera unika och patenterade tekniker, vilka nu finns tillgängliga för våra kunder.

Service Valves

Colour Coding System

Quick Release and Connection Systems

Flexible Connectors

UniFlex Connection