KIWA-godkännande

KIWA är ett holländskt godkännande som är internationellt accepterat, i linje med godkännanden som tyska DVGW, österrikiska ÔVGW, schweiziska SVGW eller franska NF. KIWA-godkännandet representerar en kvalitetsmärkning för ett omfattande produktutbud både inom dricksvatten och gas. För gasprodukter tillämpas Gastec-kvalitetsmärkningen.

Produkter som täcks av KIWA-standarden

KIWA (Vatten): BRL-K608/04

Ventiler för vatten

KIWA Gastec: KE 69

Ventiler för förbränningsgaser

Mer information om våra godkännanden

Våra produktspecialister ger dig gärna mer detaljerad information om standarderna vi uppfyller och godkännandena vi uppnått.