Ge medarbetarnas säkerhet högsta prioritet

Dina kollegors säkerhet är beroende av huruvida du är förberedd för det olyckliga ögonblicket som förhoppningsvis aldrig inträffar.

En nöddusch kan göra stor skillnad när olyckan inträffar. Först och främst hjälper duschen till att stoppa olyckan direkt. Sedan bidrar den till snabb och noggrann sköljning som behövs för att begränsa konsekvenserna av olyckan.

Förbättra medarbetarnas säkerhet med pålitliga nödduschsystem

USP #1
Sätter standarden

Vi har tillverkat högkvalitativa akutlösningar i årtionden och har blivit riktmärket för kvalitet i branschen.

USP #2
Väljs av ansvarsfulla företag

Hundratals toppklassföretag med fokus på medarbetarsäkerhet har valt BROEN-LAB för sina duschsystem.

USP #3
Uppfyller kraven i alla standarder

Alla säkerhetslösningar från BROEN-LAB uppfyller kraven i europeiska (EN) och amerikanska (ANSI)-standarder.

#1 Billede - left

Är du förberedd när nästa olycka inträffar?
Är du utrustad och redo?

Skadekontroll är en viktig del av din säkerhetsplan. Särskilt på arbetsplatser där människor hanterar syror eller riskerar att utsättas för hetta, farliga material etc.

BROEN-LAB erbjuder ett komplett utbud av nödduschlösningar, skräddarsydda för dina verksamhetsbehov och designade för att behandla kropp, ansikte och ögon snabbt och effektivt.

Alla lösningar uppfyller alla krav i internationella standarder och föredras av ledande företag inom läkemedels- och petrokemiindustrin, skolor, universitet och tillverkningsföretag.

Vilka är riskerna på din arbetsplats?

När dina medarbetare hanterar heta, frätande eller på andra sätt farliga ämnen, är riskerna uppenbara.
Men det finns andra mer subtila riskfaktorer på många arbetsplatser.

Genom att överväga följande frågor får du en översiktlig bild över de riskscenarier
du behöver hantera. Och därmed den nödduschlösning du behöver.

 

#1
1 Vilka risker finns idag?

Säkerhetssystemet måste matcha de föreliggande riskernas omfattning och intensitet. Om en olycka till exempel involverar starka syror eller baser, ska nödduschar finnas tillgängliga omedelbart. Utomhusduschar ska vara uppvärmda och isolerade om temperaturen kan sjunka.

#2
2 Är riskerna permanenta eller temporära?

Permanenta risker finns ofta i laboratorier, lager, produktionsanläggningar och kök. Men olyckor kan även uppstå under transport av människor och ämnen, så säkerhetsåtgärderna ska även innefatta dessa temporära riskzoner.

#3
3 Hur många personer finns närvarande?

En annan viktig faktor att överväga är antalet personer som potentiellt kan påverkas av en olycka. Om en större olycka inträffar där flera medarbetare kan skadas samtidigt, kan en dusch vara otillräcklig.

#4
4 Drabbar skadan sannolikt hela eller delar av kroppen?

Partiella skador är vanliga i laboratorier och kök, där händer, ögon och ansikte kan exponeras för skadliga ämnen. Helkroppsskador är mer sannolika i lager och produktionsanläggningar, där kvantiteterna är stora och olyckor kan bli omfattande och kraftiga.

Förbättra säkerheten med högkvalitativa system

Vi erbjuder ett fullt utbud av nödduschar och tillbehör, som kan kombineras för att tillgodose alla säkerhetsbehov. Klicka för mer information.

Kvalitet från början till slut

#1 Billede - left
BROEN-LAB's nödduschsystem har följande fördelar:
  • Duschhuvudena ger alltid korrekt vattenfördelning
  • Våra nödduschar är intuitivt enkla att sköta
  • Skyltningen är tydlig och lätt att förstå
  • Duschhuvudena är självdränerande för att undvika orent vatten och kalkavlagringar
  • Material och montage är av bästa kvalitet
  • Montage, service och utbyte sker enkelt och kostnadseffektivt

Din säkerhetspartner hela vägen

Med BROEN-LAB får du totallösningar som täcker alla dina behov från A till Ö.
Vi hjälper dig att bedöma rätt plats och konfiguration för dina nödduschar,
och erbjuder expertrådgivning gällande installation, drift och underhåll.

#1
Riskbedömning av dina arbetsplatser

Våra experter analyserar dina lokaler och arbetsflöden för att bestämma de olika riskfaktorerna.

#2
Rekommendationer för den optimala lösningen

Utifrån bedömningen designar vi lösningen som ger en optimal säkerhetsnivå. Rekommendationen är så specifik att den kan användas som kravspecifikation för alla platser på ditt företag. Vi kallar det “En standard”, och det gör det enklare att upprätta samma säkerhetsstandard överallt.

#3
Installation och instruktion

Vårt installationsteam monterar lösningen enligt våra höga standarder för att garantera full säkerhet och kvalitet. Efter installationen instruerar vi dina medarbetare vad man gör i en nödsituation.

#4
Service och uppgradering

Många av våra kunder tecknar ett Totalserviceavtal, som omfattar:

- periodiska säkerhetskontroller av utrustningen
- underhåll och reparation
- uppgradering enligt EN 15154 1+2 och ANSI Z358:1
- dokumentation och statusrapporter

CF1

 

Vi är redo att guida dig!

Om du har några frågor eller vill få ett gratis kostnadsförslag, fyll i formuläret nedan och en av våra experter kommer att kontakta dig. Du kan även kontakta oss på telefon.