Quick Release and Connection System

En innovativ teknik från BROEN-LAB

USP #1
Få mer användarvänlighet

Snabbkopplings- och anslutningssystemet hjälper dig att arbeta smartare. På några sekunder kan du lätt koppla i och ur munstycken och fixturer och fortsätta med ditt arbete.

USP #2
Uppnå full säkerhet med fasta installationer

Trots den snabba in- och urkopplingsproceduren är säkerheten opåverkad. Den färgade ämnesindikeringen och mekaniska nyckeln omöjliggör misstag.

USP #3
Få godkända installationer trots ändringar

Vårt systemgodkännande innebär att du kan lägga till och byta ut alla komponenter du vill och fortfarande ha en godkänd installation.

Det snabba sättet att koppla i och ur

– ökar hastigheten och flexibiliteten i ditt laboratorium

#1 Billede - left

Bli van vid en ny flexibilitetsnivå

Våra snabbkopplings- och anslutningssystem är det smarta valet för laboratorier där man prioriterar möjligheten att omkonfigurera flera gånger under arbetsdagen.

Hur hela systemet fungerar
Mobila arbetsstationer kan enkelt kopplas i och ur, så att du kan ändra laboratoriets layout på några minuter.

Hur snabburkoppling fungerar
Tryck bara det lämpliga munstycket mot snabburkopplingen och de två komponenterna ansluts säkert med ett klick. Kopplingen är designad så att bara komponenter som passar ihop kan kopplas. Dra tillbaka hylsan på kopplingen för att lossa munstycket. När munstycket är lossat stängs automatiskt kopplingen.

Hur snabbkoppling fungerar
Anslut bara tillbehöret i snabbkopplingen och du kan börja jobba. Tryck på den främre ringen på snabbkopplingen för att lossa tillbehöret. Det är nu klart att bytas ut.

Få en komplett överblick över installation av snabbkopplings- och urkopplingssystemen

100 procent säker med nyckel och färgkodning

Även om snabburkopplings- och kopplingssystemen från BROEN-LAB är snabba och enkla är det fortfarande viktigt att använda korrekt tillbehör för gaser och vätskor, då farliga situationer annars kan uppstå.

Av den anledningen har vi utvecklat ett unikt nyckel- och färgkodningssystem, som gör det omöjligt att göra felaktiga kombinationer.

Nyckelkodning (mekanisk)
Alla tillbehör i Quick Connect-serien har individuella mekaniska profiler som garanterar att inga misstag görs.

Färgkodning (visuell)
För ytterligare visuell säkerhet är delarna färgkodade i enlighet med standarderna EN 13792 och SEFA 7.

#2 Billede - right

Lösningar som gör ditt laboratorium smidigare

Upptäck det breda utbudet av flexibla lösningar från BROEN-LAB.

Fler innovativa tekniker

Sedan start har vi försökt hitta nya sätt att förbättra kvaliteten, flexibiliteten och hållbarheten hos våra produkter.
Vårt arbete har lett till flera unika och patenterade tekniker, vilka nu finns tillgängliga för våra kunder.

Polyester Based Surface Treatment

Service Valves

Colour Coding System

Flexible Connectors

UniFlex Connection