Övriga godkännanden

AGA
AGA-godkännande

Standard: AS 4617

Land: Australien

Produkter som täcks av AGA-godkännandet:

Ventiler för förbränningsgaser

DG
DG-godkännande

Standarder: EN 1106 och DIN 12918-2

Land: Danmark

Produkter som täcks av DG-godkännandet:

Ventiler för förbränningsgaser

DVGW Gas
DVGW-godkännande

Standard: DIN EN 12918-2

Land: Tyskland

Produkter som täcks av DVGW-godkännandet:

Ventiler för förbränningsgaser


VA
VA-godkännande

Standard: DS EN 200 och NKB-produktregler-4

Land: Danmark

Produkter som täcks av VA-godkännandet:

Ventiler för vatten

GOST R
GOST R-godkännande

Standard: TP TC 032 och TP TC 010

Land: Ryssland

Produkter som täcks av GOST R-godkännandet:

Ventiler för vatten och förbränningsgaser

SAI Global US
SAI Global US-godkännande

Standard: ANSI Z358.1

Land: Tredjepartsgodkännande – USA

Produkter som täcks av SAI Global-godkännandet:

Nödduschar och ögonduschar


SAI Global Au
SAI Global-godkännande

Standard: AS 4032.1

Land: Australien

Produkter som täcks av SAI Global-godkännandet:

Stabilet och stabitherm (Termostatblandare)

SAI Global  AU NZ
SAI Global Watermark-godkännande

Standard: AS/NZS 3718

Land: Australien och Nya Zeeland

Produkter som täcks av SAI Global-godkännandet:

Ventiler för dricksvatten och icke drickbart vatten

SEFA
SEFA-godkännande

Standard: SEFA 7

Land: USA och Kanada

Produkter som täcks av SEFA Global-godkännandet:

Ventiler för vatten, förbränningsgaser och nödduschar


SVGW
SVGW-godkännande

Standarder: SVGW W/TPW 113 och EN 15154

Land: Schweiz

Produkter som täcks av SVGW-godkännandet:

Nödduschar och ögonduschar

SVGW Gas
SVGW Gas-godkännande

Standard: DIN EN 12918-2

Land: Schweiz

Produkter som täcks av SVGW Gas-godkännandet:

Ventiler för förbränningsgaser

TUV
TÜV-godkännande

Standarder: DIN EN 15154-1 och DIN EN 15154-2

Land: Tyskland

Produkter som täcks av TÜV-godkännandet:

Nödduschar


Massachusetts
Massachusetts-godkännande

Standarder: ANSI Z21.15 – CSA 9.1, ASME A112.18.1 – CSA B125.1, ANSI Z21.41 – CSA 6.9, ANSI Z358.1, ANSI Z358.1 och ASME A112.18.1 – CSA B125.1

Land: USA (Massachusetts)

Produkter som täcks av Massachusetts-godkännandet:

Ventiler för förbränningsgaser (ANSI Z21.15 – CSA 9.1)
Ventiler för vatten (ASME A112.18.1 – CSA B125.1)
Snabburkopplingar för förbränningsgaser (ANSI Z21.41 – CSA 6.9)
Nödduschar och ögonduschar (ANSI Z358.1)
Handhållna ögonduschar (ANSI Z358.1 och ASME A112.18.1 – CSA B125.1).

Mer information om våra godkännanden

Våra produktspecialister ger dig gärna mer detaljerad information om standarderna vi uppfyller och godkännandena vi uppnått.