Morgondagens laboratorier måste vara flexibla

Resultatmål, konkurrenstryck och direktiv om hälsa, säkerhet och miljö är bara några av de faktorer laboratorier måste vara medvetna om och anpassa sig till. Möjligheten att ändra och att göra det på kort tid har blivit en förutsättning för driften.

BROEN-LAB är din partner för framtiden. Vi känner till allt om dagens förhållanden inom laboratoriearbete och erbjuder de senaste produkterna som gör flexibilitet till ditt mest kraftfulla verktyg.

Kraften att förändra

USP #1
Flexibelt i grunden

Våra laboratorielösningar ger dig möjlighet att uppgradera och anpassa till ständigt förändrade krav.

USP #2
Många installationsmöjligheter

Säkra och enkla installationer i möbler, dragskåp eller anslutna till existerande infrastruktur.

USP #3
Alltid godkända

Hela systemet har godkänts av myndigheter, så du kan lägga till och byta ut alla komponenter du vill.

Innovativa tekniker ger dig fria händer

 
 
UniFlex™ Connection

Ett unikt koncept byggt kring en patenterad anslutning, som låter dig välja olika anslutningsmetoder utan att kompromissa med säkerheten. Vårt hela utbud av lösningar baseras på UniFlex™ Connection-teknik

Quick Release- och Connection-system

Byt gas- och vätsketyper liksom tillbehör på några sekunder med de unika Quick Release- och Connection-koncepten. Helt utan verktyg eller specialhjälp. Labbpersonalen kan enkelt justera installationen för nya syften och fortsätta med arbetet med minimal störning.

Flexible Connectors

Även BROEN-LAB's kopplingar är designade för laboratorier, där säkerhet och flexibilitet är viktiga. Våra slangar och rör är enkla att installera säkert, så att installationskostnaderna hålls nere.

Det kompletta systemet för ditt laboratorium

På BROEN-LAB tror vi på helhetslösningar, inte fristående produkter.

Du upplever bara verklig resultatförbättring, när alla delar i ditt laboratorium fungerar sömlöst tillsammans som en maskin.

Tack vare våra unika och patenterade anslutningstekniker får du alltid en lösning med ett allmänt systemgodkännande, oavsett hur du kombinerar de olika komponenterna från vår serie.

#1 Billede - left

"Quick Connect was the obvious choice."

New lab hotel goes all-in on flexibility

The creators of COBIS, a new biotech park in Copenhagen, wanted to offer ”dancefloor laboratories” with full flexibility to their tenants.

Welcome to BROEN-LAB Quick Connect, the adaptable plug-and-play system that is fast, easy and safe to reconfigure as tasks change.

Viktiga överväganden vid förberedelsen av ditt laboratorium för flexibilitet

Laboratoriets infrastruktur
Skapa dig själv ett ramverk som du kan justera på löpande basis. Alla framtida behov kan inte förutses men se till att du ger dig själv ett brett spektrum av möjligheter.

Fixtursystemet
Du kan begränsa dig själv om du betraktar komponenter som separata enheter snarare än ett komplett system. En helhetssyn på systemet gör synergier möjliga.

De kritiska fästpunkterna
Vissa platser är extra viktiga när det gäller flexibilitet. Kanske kan flexibla slangar vara att föredra framför rör? Kanske kan en Quick Connect-lösning vara bättre än fasta kranar?

Lösningar för det rörliga laboratoriet

Med det omfattande produktprogrammet från BROEN-LAB kan du designa exakt den lösning du behöver.

CF1

 

Är ditt laboratorium förberett?

Låt oss diskutera hur ditt laboratorium kan bli mer flexibelt. Fyll i formuläret nedan och en av våra experter kommer att kontakta dig. Du kan även kontakta oss på telefon.