Colour Coding System

En innovativ teknik från BROEN-LAB

USP #1
Omedelbar identifiering

Tydliga färger hjälper medarbetarna att identifiera de olika kranarna, ventilerna och reglagen i laboratoriet på ett säkert och snabbt sätt.

USP #2
Internationella system eller ditt eget

Alla handtag i vårt program kan levereras i enlighet med ett internationellt färgkodningssystem (EN13792 and SEFA 7) eller med ditt eget system.

USP #3
Även för utgångar från dragskåp

Vi levererar även, som enda leverantör på marknaden, dragskåpsutgångar med färgad ämnesindikering.

Tydliga färger hjälper vid navigering i laboratoriet

– ger snabb och säker identifiering av ämnen

#1 Billede - left

Håll kontroll på vad du gör

Trezonsämnesindikatorn innehåller all information som behövs för att ge exakt och säker styrning.

Ämnesindikatorerna på handtaget är strukturerade enligt standarderna EN13792 och SEFA 7. Det innebär att laboratorieanställda direkt kan känna igen ämnet och kan styra utrustningen med säkerhet.

Zon 1
Indikerar ämnet som går genom produkten. Grönt för vatten, gult för brandfarliga gasformiga kolväten, svart för toxiska gaser etc. Området i zon 1 ska vara minst så stort som det i zon 2.

Zon 2
Indikerar i vilken riktningen handtaget ska vridas för att öka eller minska volymtrycket. Zonerna 2 och 3 ska vara cirkulära.

Zon 3
En förkortning för eller beskrivning av ämnet. Diametern på zon 3 ska vara minst 7 mm.

Välj ditt material

Våra handtag tillverkas i två typer av material, så att du kan välja mellan gjuten polypropylen och målad zink.

Utseendet och känslan skiljer sig lite mellan de båda typerna, men kvaliteten och hållbarheten är på samma höga nivå.

 
#2 Billede - right

Lösningar som gör ditt arbete enklare

Klicka för att upptäcka det breda utbudet av högkvalitativa lösningar från BROEN-LAB.

 

Fler innovativa tekniker

Sedan start har vi försökt hitta nya sätt att förbättra kvaliteten, flexibiliteten och hållbarheten hos våra produkter.
Vårt arbete har lett till flera unika och patenterade tekniker, vilka nu finns tillgängliga för våra kunder.

Polyester Based Surface Treatment

Service Valves

Quick Release and Connection Systems

Flexible Connectors

UniFlex Connection