WRAS-godkännande

WRAS-godkännandet är det seriösa sättet att visa överensstämmelse då det utfärdas direkt av representanter för vattenförsörjning och därför accepteras av alla vattenleverantörer i Storbritannien. Även om det görs utifrån brittiska krav är det erkänt i många andra delar av världen.

Standard 
Requirements of the United Kingdom Water Supply (Water Fittings) Regulations and Scottish Water Byelaws.

Mer information om våra godkännanden

Våra produktspecialister ger dig gärna mer detaljerad information om standarderna vi uppfyller och godkännandena vi uppnått.