Har satt standarden i mer än 50 år

Historien om BROEN-LAB

Poul Broen var en av Danmarks ikoniska uppfinnare och entreprenörer. Som skicklig ingenjör hade han ett särskilt intresse kontroll och besparing av vatten, och han utvecklade flera geniala ventiler, kranar och sanitetskopplingar från tidig ålder.

Han grundade sitt företag tillsammans med sin son 1948 och det blev branschledande med starka varumärken och global räckvidd. Men sin skicklighet att lösa problem kring vattenkontroll såg Poul Broen behovet av bättre flödessystem i laboratorier och för nödduschsystem på arbetsplatser, där människor riskerade att utsättas för heta, sura eller på annat sätt skadliga ämnen.

Nya ägare 2015

Följaktligen blev laboratoriekopplingar och nödduschsystem nya affärsområden för Broens företag under 1960-talet. På 1980-talet separerades aktiviteterna till en egen affärsenhet, och fick namnet BROEN-LAB. Enheten blomstrade under de följande årtiondena, tills man beslöt att sälja den till nya ägare 2015. BROEN-LAB förvärvades av ett erfaret team, bestående av företagsledningen, en industriinvesterare och en privat riskkapitalfond.

Poul Broens ande lever vidare i det nya och oberoende BROEN-LAB. Hans rastlösa sökande efter bättre lösningar och hans vilja att utmana gamla hypoteser är fortfarande grundpelarna i vår verksamhet idag.

Varför välja oss?

USP #1
Frigör dina händer

Våra lösningar ger dig full flexibilitet så att du enkelt kan anpassa dig till ständigt förändrade krav.

USP #2
Fortsätt jobba

Minimera avbrott med en högkvalitativ lösning skapad för stressiga miljöer.

USP #3
Sänk kostnaderna

Enkel installation, hållbara produkter och litet behov av reparationer håller dina totala kostnader nere.