Har satt standarden i mer än 50 år

Historien om BROEN-LAB

Poul Broen var en av Danmarks ikoniska uppfinnare och entreprenörer. Som skicklig ingenjör hade han ett särskilt intresse kontroll och besparing av vatten, och han utvecklade flera geniala ventiler, kranar och sanitetskopplingar från tidig ålder.

Han grundade sitt företag tillsammans med sin son 1948 och det blev branschledande med starka varumärken och global räckvidd. Men sin skicklighet att lösa problem kring vattenkontroll såg Poul Broen behovet av bättre flödessystem i laboratorier och för nödduschsystem på arbetsplatser, där människor riskerade att utsättas för heta, sura eller på annat sätt skadliga ämnen.

Nya ägare 2022

Laboratorieutrustning och nödduschsystem blev nya affärsområden för Broen under 1960-talet. Under 1980 separerades verksamheterna till ett eget företag med namnet BROEN-LAB. Avdelningen blomstrade under de efterföljande decennierna tills man bestämde sig för att sälja till Capidea (privat aktiefond) 2015. I januari 2022 köptes BROEN-LAB av LI Enterprises Group och blev en del av koncernen tillsammans med USA-baserade företagen WaterSaver Faucet Co. och Guardian Equipment Inc, vilka båda är starka, globala spelare inom laboratorieutrustning och nödduschlösningar för professionella laboratorier, universitet, utbildningssektorn och flera andra industrier. BROEN-LAB verkar som ett oberoende företag inom koncernen under egen ledning.

Poul Broens ande lever vidare i det nya och oberoende BROEN-LAB. Hans rastlösa sökande efter bättre lösningar och hans vilja att utmana gamla hypoteser är fortfarande grundpelarna i vår verksamhet idag.

Varför välja oss?

USP #1
Frigör dina händer

Våra lösningar ger dig full flexibilitet så att du enkelt kan anpassa dig till ständigt förändrade krav.

USP #2
Fortsätt jobba

Minimera avbrott med en högkvalitativ lösning skapad för stressiga miljöer.

USP #3
Sänk kostnaderna

Enkel installation, hållbara produkter och litet behov av reparationer håller dina totala kostnader nere.