Privacybeleid

Verantwoordelijkheid op het vlak van gegevens

We nemen de bescherming van uw gegevens ernstig

We verwerken uw persoonsgegevens en hebben dit privacybeleid aangenomen om u uit te leggen hoe we uw gegevens verwerken.

Contactgegevens

BROEN-LAB wordt beschouwd als de gegevensbeheerder en we verzekeren dat uw persoonsgegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

Contactgegevens:
Contactpersoon: Nicky Berg
Bedrijf: BROEN-LAB A/S
Adres: Drejervaenget 2, 5610 Assens, Denemarken
Bedrijfsregistratienummer: 36454423
E-mail: lab@broen-lab.com
Website: www.broen-lab.com

We verzekeren de eerlijke en transparante verwerking van gegevens

Wanneer we u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen we u op de hoogte stellen over de persoonsgegevens die we verwerken en het beoogde doeleinde. U zult hierover informatie ontvangen op het moment waarop we uw persoonsgegevens verzamelen.

Verwerking van persoonsgegevens

Het type persoonsgegevens dat we gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze services te verbeteren en om de kwaliteit van onze producten en services te verzekeren, alsook om onze communicatie met u als klant mogelijk te maken.

De gegevens die we gebruiken, omvatten: algemene persoonsgegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens en slaan ze op voor specifieke doeleinden

We verzamelen uw persoonsgegevens en slaan ze op voor specifieke doeleinden of voor andere legitieme zakelijke doeleinden. Er worden gegevens verzameld voor het volgende: de verwerking van uw aankoop en de verstrekking van onze services.

We verwerken enkel relevante persoonsgegevens

We verwerken enkel persoonsgegevens die relevant zijn en die toereikend zijn voor de hierboven gedefinieerde doeleinden. Het doeleinde is cruciaal om te bepalen welk type persoonsgegevens er relevant is voor ons. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld niet meer gegevens dan die gegevens die we nodig hebben voor het gespecificeerde doeleinde.

We verwerken enkel de persoonsgegevens die we nodig hebben

We verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens en slaan ze op die nodig zijn om te voldoen aan het beoogde doeleinde. Bovendien kan het zijn dat de wet bepaalt welk type gegevens we mogen verzamelen en opslaan voor onze zakelijke activiteiten. Het kan ook zijn dat het type en de omvang van de persoonsgegevens die we verwerken nodig zijn om een contract of andere wettelijke verplichtingen uit te voeren.

We voeren verificaties en updates uit van uw persoonsgegevens

We verzekeren u dat de persoonsgegevens die we verwerken niet incorrect of misleidend zijn. We zorgen er ook voor dat uw persoonsgegevens continu worden geüpdatet. Aangezien onze service afhankelijk is van de juistheid en actualiteit van uw gegevens, vragen wij u om ons op de hoogte te stellen van alle relevante wijzigingen aan uw persoonsgegevens. U kunt de bovenstaande contactgegevens gebruiken om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

We wissen uw persoonsgegevens wanneer de gegevens niet langer nodig zijn

We wissen uw persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doeleinde van de verzameling, verwerking en opslag.

We zullen uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens verwerken

We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij er wettelijke gronden bestaan voor het verkrijgen van de vermelde gegevens. We zullen u informeren over dergelijke wettelijke gronden en ons legitiem belang in de verwerking van uw persoonsgegevens. U geeft uw toestemming op vrijwillige basis en u kunt uw toestemming op om het even welk moment intrekken door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Gebruik de bovenstaande contactgegevens voor meer informatie.

We onthullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming

Als we uw persoonsgegevens delen met partners en andere belanghebbenden, bijv, voor marketingdoeleinden, zullen we uw toestemming vragen en u informeren over hoe uw gegevens gebruikt kunnen worden. U kunt op om het even welk moment bezwaar maken tegen dit type onthulling en u kunt er ook voor kiezen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden in het CPR-register (Deens handelsregister) te weigeren. We zullen uw toestemming niet vragen als we bij wet vereist zijn om uw persoonsgegevens te onthullen, bijvoorbeeld wanneer het vereist is om gegevens aan een autoriteit te melden.

Beveiliging

We beschermen uw persoonsgegevens en hebben interne richtlijnen die van toepassing zijn op gegevensbeveiliging

We hebben interne richtlijnen aangenomen voor gegevensbeveiliging met instructies en acties die uw persoonsgegevens beschermen tegen vernietiging, verlies of wijzigingen, onbevoegde onthulling, alsook tegen onbevoegde toegang of herzieningen.

Gebruik van cookies

Cookies, doeleinde en relevantie

Als we cookies gebruiken, zullen we u op de hoogte stellen over het gebruik en het doeleinde van de verzameling van gegevens via cookies.

We vragen uw toestemming

Voordat we cookies plaatsen op uw toestellen, zullen we ook uw toestemming vragen. Cookies die nodig zijn om de functionaliteit en de instellingen te verzekeren, kunnen echter gebruikt worden zonder uw toestemming. U kunt in ons cookiebeleid meer te weten komen over ons gebruik van cookies en hoe u ze kunt verwijderen of weigeren. Als u uw toestemming wilt intrekken, raadpleeg a.u.b. de instructies in ons cookiebeleid.

Uw rechten

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen.

Als u van mening bent dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u recht op de correctie van uw gegevens. U kunt rechtstreeks met ons contact opnemen met een beschrijving van de onnauwkeurigheden en hoe ze gecorrigeerd moeten worden. In sommige gevallen zijn we verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dat is bijvoorbeeld van toepassing, als u uw toestemming intrekt. Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn, kunt u ervoor kiezen die gegevens te laten verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens verwerkt worden in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen, zullen we onderzoeken of er aan de voorwaarden voldaan wordt en indien dat het geval is, zullen we zo snel mogelijk de wijzigingen of verwijderingen uitvoeren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de onthulling van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt de contactgegevens op onze contactpagina gebruiken om uw bezwaar naar ons te sturen. Als uw verzet gerechtvaardigd is, zullen we stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.